Ottawa camchat - Ang pagdating ng kastila

by  |  04-Nov-2019 00:12

Ginagawa ito upang maproteksyunan ng lalaki ang babae laban sa pagsalakay na anumang gagawin ng mga kaaway at masasamang loob.

Walang batas na kailangan lahat ng kita ng lalaki ay ibibigay sa babae, ngunit ang nakasanayan nating ugali ngayon ay kaparehas sa unang panahon.

Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan.

Pinaniniwalaan nila ang Bagong Tipan bilang talaan ng mabuting balita na inilahad ni Hesus.

Ang ina ang nasusunod sa paglalagay ng magiging pangalan ng mga anak.

Community Discussion